Årstall

2009
2008
2007
2006
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

 


Arkiv - 'Fotballtreneren'
www.trenerforeningen.no

Hjertelig velkommen til NFTs arkiv av tidligere utgaver av 'Fotballtreneren'!

Utgavene er arkivert i .pdf format og har en størrelse på ca 10 Mb. For å lese filer som er utarbeidet i .pdf format trenger man en 'Acrobat reader'. Denne programvaren kan lastes gratis ned fra Adobe (trykk link for nærmere opplysninger og nedlastning).

Til venstre finner du linker til de ulike årstall av 'Fotballtreneren'. NFTs administrasjon jobber fortløpende med å scanne tidligere utgaver og vil gjøre dem tilgjengelig på nettsiden. Linker som er understreket, er klar til bruk. 

Vårt ønske er med dette å ta vare på historien og samtidig bidra til at både gamle og nye medlemmer mottar impulser til videre utvikling i virket som fotballtrener!

God fornøyelse!